Print this page

Junta Directiva

Relació de membres i càrrecs de la junta directiva

La composiciò de la Junta Directiva que actualment consta en el Registre d'Associacions de la Generalitat és la següent:

  • Presidenta:             Elena Bigas (responsable de Persones Grans - Grans Persones)
  • Sots-presidenta:      Roser Caritx 
  • Secretari:               Joaquim Mª Terré 
  • Tresorer:               Ramón Crespo
  • Vocals:

  Pere Torrents - Mercat d'intercanvi

  Isabel Carcedo - Comunicació i difusió

  Marta Sanfiz - Temps de tertúlia

  Josep Boix - Recollida d'aliments

  Eulàlia Ribot - Distribució d'aliments frescos

  Mª Pura Badenes - La Sagrera es Mou pels infants

  Montserrat Garrido - La Sagrera es Mou per les escoles

  Imma Torras - Mentors

  Lydia Gómez - Espai 6-12

  Josefina Cortes  - Relacions amb Fundació la Caixa i diverses

  Lluisa Gil - La Sagrera Gospel

  Lluis Belmonte - Banc del Temps